Publications

  1. ….
  1. ………………………
  2. ………………………
  3. ………………………
  1. Зафирова, Т. (2020) Соvid 19: цифрова революция и иновативни бизнес модели в здравеопазването: глобални тенденции и български реалности, Сборник с доклади Първа национална научна конференция “Иновации и конкурентоспособност”, 22.10.2020г, стр. 59-72, ISSN 2738-7534, FastPrintBooks, онлайн https://conf.prowis.online/proceedings/